IFORSIKRING

Innlandet Forsikringsmegling AS ble etablert i 2009 og er fortsatt Innlandets eneste godkjente meglerforetak. Vi har konsesjon fra Finanstilsynet. I tillegg er vi medlemmer av Norges Forsikringsmegler Forening og nettverket her. Hos oss får du bistand fra tre erfarende forsikringsrådgivere med over 70 års fartstid i forsikringsbransjen.

VI HJELPER DEG MED: 

Innkjøp av forsikringer og pensjoner

Vi hjelper virksomheter i privat og offentlig sektor med å anskaffe riktige forsikringer til best mulig pris. I oppdraget gjennomgår vi risikobildet og kommer med anbefaling på løsninger, og gjennomfører deretter anbud i markedet. Ut fra innkommende tilbud plasserer vi forsikringene i de forsikringsselskapene dere ønsker å bruke. Så lenge oppdraget varer foretar vi både forsikringsrevisjoner, løpende oppfølging og skadebistand.

Bistand når skaden har skjedd

De fleste har liten eller kanskje ingen erfaring om hvordan de skal opptre når en storskade skjer. Det kan bli mange parter å forholde seg til, mange beslutninger som skal tas. I tillegg skal den daglige driften gå videre for å opprettholde markedet.

Vi bistår alle våre kunder ved skade. Dersom dere blir rammet av skade uten at dere har brukt oss tidligere kan vi bistå etter behov.

Pensjonsveiledning 

Vi bistår arbeidsgivere med grundig veiledning rundt tjenestepensjonsløsninger og andre pensjonsavtaler virksomheten betaler for sine ansatte.

Som følge av Pensjonsreformen er det svært ofte behov for en tilpasning av løpende pensjonsavtaler, både kollektive og individuelle pensjonsavtaler.

Her kan vi bistå både arbeidsgiver og ansatt slik at avtaler blir tilpasset den «Nye pensjonsverden».

Informasjon og rådgivning

Informasjon og rådgivning overfor arbeidsgiver og enkelt ansatte har blitt en svært viktig del av vår virksomhet som forsikringsmegler og pensjonsrådgiver.

Arbeidsgiver bruker store økonomiske ressurser på pensjonsløsninger, og derved er det viktig at ansatte kjenner verdien av disse.

Vi bistår med felles informasjon til ansatte, samt individuell pensjonsveiledning som en del av virksomhetens «seniorpolicy», eller ved nedbemanning, omstilling, mm.

 
 
 
 
 

ANSATTE

Hos oss får du bistand fra 3 erfarende forsikringsrådgivere med over 70 års fartstid i forsikringsbransjen.

Innlandet Logo_MØRK.png

Storgt. 41, postboks 35, 2830 Raufoss   

E-post: post@iforsikring.no   |   Tlf: 4000 7570

Godkjent av:                                 Medlem av: